social image
AПКАНТ
RK40T-250-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 40T
 • Mаксимална должина на виткање: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 4kW
 • Тежина: 4.3T
 
AПКАНТ
RK100T-250-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 100T
 • Mаксимална должина на виткање: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 6.5T
 
AПКАНТ
RK135T-250-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 135T
 • Mаксимална должина на виткање: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 7T
 
AПКАНТ
RK165T-250-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 165T
 • Mаксимална должина на виткање: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 11kW
 • Тежина: 7.5T
 
AПКАНТ
RK200T-320-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 200T
 • Mаксимална должина на виткање: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 15kW
 • Тежина: 10T
 
AПКАНТ
RK250T-320-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 250T
 • Mаксимална должина на виткање: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 18.5kW
 • Тежина: 11T
 
AПКАНТ
RK300T-400-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 300T
 • Mаксимална должина на виткање: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 22kW
 • Тежина: 19T
 
AПКАНТ
RK70T-250-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 70T
 • Mаксимална должина на виткање: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 5.5kW
 • Тежина: 4.4T
 
AПКАНТ
RK100T-320-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 100T
 • Mаксимална должина на виткање: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 7.5T
 
AПКАНТ
RK135T-320-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 135T
 • Mаксимална должина на виткање: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 8T
 
AПКАНТ
RK165T-320-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 165T
 • Mаксимална должина на виткање: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 11kW
 • Тежина: 9.5T
 
AПКАНТ
RK200T-400-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 200T
 • Mаксимална должина на виткање: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 15kW
 • Тежина: 11.5T
 
AПКАНТ
RK250T-400-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 250T
 • Mаксимална должина на виткање: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 18.5kW
 • Тежина: 12T
 
AПКАНТ
RK70T-320-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 70T
 • Mаксимална должина на виткање: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 5.5kW
 • Тежина: 5T
 
AПКАНТ
RK100T-400-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 100T
 • Mаксимална должина на виткање: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 9T
 
AПКАНТ
RK135T-400-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 135T
 • Mаксимална должина на виткање: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 9.5T
 
AПКАНТ
RK165T-400-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 165T
 • Mаксимална должина на виткање: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 11kW
 • Тежина: 10.5T
 
AПКАНТ
RK250T-250-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 250T
 • Mаксимална должина на виткање: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 18.5kW
 • Тежина: 9T
 
AПКАНТ
RK300T-320-PRO

 • Сила на притисок/виткање: 300T
 • Mаксимална должина на виткање: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 22kW
 • Тежина: 17T