social image
МАКАЗА
RK4-250-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 4mm
 • Максимална должина на сечење: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 3.3T
 
МАКАЗА
RK6-250-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 6mm
 • Максимална должина на сечење: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 4T
 
МАКАЗА
RK8-250-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 8mm
 • Максимална должина на сечење: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 5T
 
МАКАЗА
RK10-250-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 10mm
 • Максимална должина на сечење: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 11kW
 • Тежина: 6.5T
 
МАКАЗА
RK12-250-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 12mm
 • Максимална должина на сечење: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 15kW
 • Тежина: 8.5T
 
МАКАЗА
RK16-250-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 16mm
 • Максимална должина на сечење: 2500mm
 • Моќност на главен мотор: 18.5kW
 • Тежина: 9T
 
МАКАЗА
RK4-320-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 4mm
 • Максимална должина на сечење: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 3.6T
 
МАКАЗА
RK6-320-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 6mm
 • Максимална должина на сечење: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 5T
 
МАКАЗА
RK8-320-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 8mm
 • Максимална должина на сечење: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 6T
 
МАКАЗА
RK10-320-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 10mm
 • Максимална должина на сечење: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 11kW
 • Тежина: 7.5T
 
МАКАЗА
RK12-320-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 12mm
 • Максимална должина на сечење: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 15kW
 • Тежина: 9.5T
 
МАКАЗА
RK16-320-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 16mm
 • Максимална должина на сечење: 3200mm
 • Моќност на главен мотор: 18.5kW
 • Тежина: 10T
 
МАКАЗА
RK4-400-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 4mm
 • Максимална должина на сечење: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 6T
 
МАКАЗА
RK6-400-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 6mm
 • Максимална должина на сечење: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 7T
 
МАКАЗА
RK8-400-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 8mm
 • Максимална должина на сечење: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 7.5kW
 • Тежина: 7.5T
 
МАКАЗА
RK10-400-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 10mm
 • Максимална должина на сечење: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 11kW
 • Тежина: 8.5T
 
МАКАЗА
RK12-400-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 12mm
 • Максимална должина на сечење: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 15kW
 • Тежина: 11T
 
МАКАЗА
RK16-400-PRO

 • Максимална дебелина на сечење челик: 16mm
 • Максимална должина на сечење: 4000mm
 • Моќност на главен мотор: 18.5kW
 • Тежина: 12T